Cô giáo trẻ say nghề đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ